SITENAME

Ιστορία | Εγγραφή μέλους | Επικοινωνία|


SITENAME

Menu

indent  Αρχική
indent  Ανακοινώσεις 2016
indent  Εγγραφή μέλους
indent  Σωματείο
indent  Αλληλογραφία
indent  ΈγγραφαΣυνδέσεις


ΑΡΧΙΚΗ

ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. (Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ.)

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Συγχαρητήρια για την εκλογή σας και την τοποθέτηση σας ως Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων! Σας ευχόμαστε καλή θητεία και επιτυχία στο έργο σας!
Το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης του Δημοσίου είναι το μοναδικό Συνδικαλιστικό Όργανο εκπροσώπησης των Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. με κατατεθειμένο Καταστατικό σε Πρωτοδικείο (αρ. Απόφ. Μον. Πρωτοδικείου Πειραιά 5581/2011 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις), με Α.Φ.Μ. 997036289 και με εκλογικές διαδικασίες που διεξήχθησαν σύμφωνα με το Καταστατικό του, παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου. Απ’ ό,τι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είναι το μοναδικό Συνδικαλιστικό Όργανο των Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου το μόνο νόμιμο όργανο εκπροσώπησής τους.
Παρακαλούμε όπως έχουμε μια Συνάντηση μαζί σας προκειμένου να συζητήσουμε για την κατάσταση στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και τα προβλήματα που υπάρχουν.

Τα σημαντικότερα θέματα που θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας είναι:

Άμεσης προτεραιότητας:

1. Αποπληρωμή Δεδουλευμένων σπουδαστικού έτους 2018-2019 (οι μη Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές δεν έχουν πληρωθεί καθόλου, καθορισμός τρόπου πληρωμής προηγούμενου αλλά και επόμενου έτους).
2. Έκδοση Υπουργικής Απόφασης κριτηρίων επιλογής και Προκήρυξης πρόσληψης Εκπαιδευτών Δ.Ι.Ε.Κ. για το σπουδαστικό έτος 2019-2020 (κριτήρια επιλογής, μοριοδότηση, διαχωρισμός Δημοσίων Υπαλλήλων και Συνταξιούχων, ενοποίηση ειδικοτήτων, κατηγοριοποίηση και ανάθεση με κωδικούς ΣΤΕΠ, δυνατότητα κατάθεσης δύο αιτήσεων από όσους διαθέτουν δεύτερο πτυχίο, όπως γίνεται στα Ι.Ε.Κ. του Ο.Α.Ε.Δ., κ.ά.).
3. Διαδικασίες αναθέσεων για το επόμενο σπουδαστικό έτος (μεγαλύτερη διαφάνεια, αναγραφή ονομάτων στους πίνακες κατάταξης, ανάρτηση των αποτελεσμάτων της μοριοδότησης σε αναλυτική μορφή όπως γίνεται στην πρόκληση για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Άρση της άνισης αντιμετώπισης μεταξύ Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών και Μονίμων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έλεγχος αυθαιρεσιών Διευθυντών, κ.ά.).
4. Συνεννόηση με άλλα Υπουργεία ώστε να διευθετηθούν τα προβλήματα και να επισπευσθεί η καταβολή επιδόματος Ανεργίας σε όσους Εκπαιδευτές βγαίνουν το καλοκαίρι σε Ανεργία αλλά και η χορήγηση βεβαιώσεων για αιτήσεις Συναδέλφων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.
5. Αποπληρωμή δεδουλευμένων όσων Εκπαιδευτών απασχολήθηκαν στη Μαθητεία των Ι.Ε.Κ.
6. Επανεξέταση των πινάκων κατάταξης επιτυχόντων Υποψηφίων και πινάκων απορριφθέντων Υποψηφίων των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών για τα Κ.Δ.Β.Μ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.: 660/7/34350/19-10-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Οι πίνακες αυτοί χαρακτηρίζονται από Πλήρη Αδιαφάνεια, αφού, εκτός από την τελευταία τακτική του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να μην εμφανίζονται ονόματα στους πίνακες κατάταξης, πλέον οι απορριπτέοι δε γνωρίζουν και το λόγο για τον οποίο απορρίφθηκαν!
7. Λειτουργία διετών προγραμμάτων κατάρτισης των Πανεπιστημίων & το μέλλον των Δ.Ι.Ε.Κ. σε παράλληλη λειτουργία με αυτά (τι θα γίνει με τα ομοειδή προγράμματα, καθορισμός κριτηρίων Εκπαιδευτών στα προγράμματα των Πανεπιστημίων, κ.ά.).
Δεύτερης προτεραιότητας:
1. Λειτουργία ομάδας έργου Δ.Ι.Ε.Κ. στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. (πολλές καθυστερήσεις στις πληρωμές μας οφείλονται στο γεγονός ότι το προηγούμενο έτος υπήρξαν διαστήματα χωρίς ομάδα έργου).
2. Δημιουργία μόνιμης διαδικασίας πληρωμής Εκπαιδευτών ανά μήνα όπως στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ. και Ι.Ε.Κ. Σιβιτανιδείου.
3. Έγκαιρη κατάρτιση των Συμβάσεων.
4. Δημιουργία Μητρώου Εκπαιδευτών Κατάρτισης και ηλεκτρονικού φακέλου Υποψήφιου Εκπαιδευτή Δ.Ι.Ε.Κ. ώστε να μη χρειάζεται κάθε χρόνο να καταθέτουμε τα ίδια δικαιολογητικά.
5. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας μας για την πρόσληψη στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
6. Αναμόρφωση Οδηγών Σπουδών (αλλαγές σε προγράμματα και προσοντολόγια).
7. Έλεγχος μοριοδοτούμενων σεμιναρίων και ειδικότερα όσων εσπευσμένα έγιναν το προηγούμενο έτος, οπότε και ξαφνικά αυξήθηκαν οι ώρες μοριοδότησης.
8. Πειθαρχικός έλεγχος παράνομων αναθέσεων προηγούμενων ετών (όπως η κατ’ επανάληψη ανάθεση ωρών σε «μαϊμού» Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές, η υπέρβαση ωρών ανάθεσης, η ανάθεση μαθήματος σε πτυχιούχο που δεν προβλέπεται από τον Οδηγό Σπουδών, κ.ά.).
9. Φαινόμενα Δ.Ι.Ε.Κ. στα οποία δεν υπάρχει καμία διαφανής διαδικασία μοριοδότησης και κατάταξης Υποψηφίων Εκπαιδευτών (όπως το Πειραματικό Ι.Ε.Κ. Σιβιτανιδείου).
10. Ορθή γεωγραφική κατανομή ειδικοτήτων με αντίστοιχη ορθή χρήση πόρων, όπως Πληροφορικής και Οικονομικών τμημάτων (Στέλεχος Μηχ/μένου Λογ/ρίου – Logistics– Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, κ.λπ.).
11. Σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης για τους Εκπαιδευτές και τις εκπαιδευτικές δομές (Δ.Ι.Ε.Κ).
12. Μετατροπή των Συμβάσεων μας από Συμβάσεις «Μίσθωσης Έργου» σε Συμβάσεις «Ορισμένου Χρόνου για ανάθεση διδακτικού έργου με ωριαία αντιμισθία», όπως ήταν και στο παρελθόν και όπως είναι το ορθό.
13. Δρομολόγηση προσλήψεων μόνιμων Εκπαιδευτών Κατάρτισης, αφού καλύπτουμε πάγιες και διαρκείς ανάγκες.


Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Αντιλαμβανόμαστε ότι οι εκκρεμότητες που σας άφησε η προηγούμενη πολιτική ηγεσία στο χώρο των Δ.Ι.Ε.Κ. είναι πολλές και μεγάλες. Φυσικά και δεν περιμένουμε άμεσα να λυθούν τα πάντα.
Προσδοκούμε, όμως, στην άμεση έναρξη μιας διαρκούς επικοινωνίας και συνεργασίας που θα χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια και αμοιβαίο σεβασμό.
Σε αναμονή της Συνάντησής μας για έναν πρώτο διάλογο και ενημέρωση για την πληθώρα θεμάτων που σας προαναφέραμε.

Και πάλι σας ευχόμαστε ολόψυχα Καλή Επιτυχία στο Έργο σας!

Σας επισυνάπτουμε και τις προτάσεις μας για τα κριτήρια επιλογής Εκπαιδευτών, τα οποία θα κληθείτε άμεσα να συντάξετε και δημοσιεύσετε σε Υπουργική Απόφαση.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΟΠΟΠΙΗΣΕΙΣ

Κορυδαλλός,16 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτοκόλλου: 17/2019


Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Την Τρίτη 11 Ιουνίου το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση. Η εισήγηση του Δ.Σ. με ομόφωνη απόφαση ήταν να αποφασισθεί η κινητοποίηση με ακριβώς την ίδια μορφή που έγινε πέρυσι. Δηλαδή: «Να μην παραδώσουμε βαθμολογίες μέχρι να πάρουμε στα χέρια μας υπογεγραμμένη Σύμβαση και από τον έτερο συμβαλλόμενο, δηλαδή το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.»
Στη Γενική Συνέλευση όμως δεν υπήρξε Απαρτία, άρα και αδυναμία λήψης Απόφασης για κινητοποιήσεις. Με δεδομένο ότι με βάση το Καταστατικό μας, Επαναληπτική Συνέλευση μπορούσαμε να πραγματοποιήσουμε μετά την 28 Ιουνίου, αποφασίσαμε να ζητήσουμε την γνώμη των Μελών μας με αποστολή Υπεύθυνης Δήλωσης με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους, καταγράφοντας την άποψη τους. Και αυτή όμως η ενέργεια δεν είχε την απαιτούμενη συμμετοχή από τους Συναδέλφους.
Κατόπιν των ανωτέρω δεν πρόκειται να προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις εντός της εξεταστικής.
Σας παραθέτουμε την ενημέρωση που παρείχαμε στα Μέλη του Σωματείου μας για να γνωρίζουν όλοι οι Συνάδελφοι ποια είναι η κατάσταση με τις Συμβάσεις και τις πληρωμές μας:
Οι Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές και όσοι κόβουν Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών έχουν πληρωθεί για το εξάμηνο 2018Β και έχουν καταχωρηθεί και τα ένσημα τους. Υπάρχουν βεβαίως αρκετές περιπτώσεις όπως Συνάδελφοι που δεν ξεκίνησαν από την αρχή του εξαμήνου ή Εκπαιδευτές με Τ.Π.Υ. με υπόλοιπο πληρωμής άνω των 3.000 ευρώ ή γενικότερα μεμονωμένες περιπτώσεις με πρόβλημα στα απαιτούμενα έγγραφα που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα. Επίσης κατά τον έλεγχο στο Ι.Κ.Α. έχουν βρεθεί αρκετά λάθη στα ένσημα και έχουν σταλεί προς διόρθωση στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Για το εξάμηνο 2019Α η διαδικασία μόλις ξεκίνησε αφού αμέσως μετά την ανακοίνωση για κάλεσμα σε κινητοποιήσεις δόθηκε εντολή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στα Δ.Ι.Ε.Κ. να εκτυπώσουν τις Συμβάσεις μας και να μας τις δώσουν για υπογραφή. Εφόσον τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα από τα Δ.Ι.Ε.Κ, οι Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές θα πληρωθούν τέλη Ιουλίου και οι Πιστοποιημένοι με Τ.Π.Υ. πιθανότατα Αύγουστο.
Προφορικά μας έχουν ενημερώσει από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ότι τα χρήματα υπάρχουν.
Με κάποιο τρόπο, η Ομάδα Έργου που επιμελείται τη διαδικασία πληρωμών μας, ξεκίνησε πάλι εργασία την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης 11/06/2019. Αναφέρουμε ότι πρόκειται για εταιρία με Σύμβαση Έργου στο οποίο περιέχεται η διεκπεραίωση διαδικασίας πληρωμής μας.
Για τους μη Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές δεν έχει γίνει καμία διαδικασία για την πληρωμή τους. Ούτε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ξεκίνησε κάποια διαδικασία υπολογισμού ωρομισθίου κατ’ άτομο, αλλά ούτε τροπολογία πέρασαν από την Βουλή (όπως πέρυσι) για αναβολή εφαρμογής της νέας Νομοθεσίας για άλλο ένα χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι είναι άγνωστο πότε θα πληρωθούν οι Συνάδελφοι και με τι ωρομίσθιο. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αυτή τη στιγμή δίνει να υπογράψουν Σύμβαση στην οποία είναι κενό το ποσό ωρομισθίου τους. Το θέμα τους έχει παραπεμφθεί προς επίλυση από τη νέα Κυβέρνηση.
Επισημαίνουμε ότι:
 Οι Συμβάσεις μας υπήρχαν στο σύστημα αλλά δόθηκε εντολή από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να εκτυπωθούν προς υπογραφή, την επομένη της δημοσίευσης της Απόφασης μας για κάλεσμα σε κινητοποιήσεις.
 Η Ομάδα Έργου ενώ είχε λήξει η σύμβαση της και είχε σταματήσει να εργάζεται, επανήλθε στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. την ημέρα που είχαμε ορίσει Γενική Συνέλευση.
 Η ηγεσία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι διορισμένη από την παρούσα Κυβέρνηση η οποία πολύ πιθανόν να αλλάξει τις επόμενες μέρες, οπότε δεν γνωρίζουμε ο Πρόεδρος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. κατά πόσο είναι διατεθειμένος να εκτελέσει σε σύντομο χρονικό διάστημα τις ενέργειες για την πληρωμή μας.
Επίσης επισημαίνουμε σε αυτό το σημείο ότι ούτως ή άλλως Σύμβαση χωρίς τις υπογραφές και των δύο μερών δεν θεωρείται ότι είναι σε ισχύ, οπότε ο κάθε Εκπαιδευτής έχει δικαίωμα να μην εκτελέσει Συμβατικές του υποχρεώσεις (π.χ. παράδοση βαθμολογίας) αφού δεν υπάρχει Σύμβαση σε ισχύ. Βεβαίως μια απόφαση του Σωματείου αποτελεί και μια ισχυρή ομπρέλα προστασίας σε αυτόν που θελήσει να κινηθεί με αυτό τον τρόπο για να πιέσει.
Η παρούσα ηγεσία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι υποχρεωμένη να υπογράψει Συμβάσεις και αυτή πρέπει να πιεστεί για να τρέξει τις διαδικασίες. Ειδάλλως υπάρχει ο κίνδυνος καθυστέρησης και των πληρωμών των Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών.
Επίσης για τους μη Πιστοποιημένους θα μπορούσε να δοθεί ως έναντι, το ποσό του χαμηλότερου ωρομισθίου και να κάνει στη συνέχεια εκκαθάριση το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Μετά την αδυναμία λήψης Απόφασης αναμένουμε πλέον τη νέα Πολιτική Ηγεσία για να επιδιώξουμε τη γρήγορη αποπληρωμή των Δεδουλευμένων μας αλλά και την επίλυση όλων των εκκρεμών προβλημάτων του κλάδου μας.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κορυδαλλός, 05 Ιουνίου 2019

Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 11 Ιουνίου 2019 και ώρα 20.00 μ.μ. στην αίθουσα «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» του Πνευματικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Κορυδαλλού επί των οδών Γρ. Λαμπράκη και Καρυταίνης αρ . 4 (πλησίον της οδού Ταξιαρχών) θα πραγματοποιηθεί η ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Σωματείου μας με τα κάτωθι θέματα:

1. Υπογραφή Συμβάσεων για το εξάμηνο 2019Α.
2. Πληρωμές των μη Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών για το εξάμηνο 2018Β
3. Πληρωμές όλων των Εκπαιδευτών του τρέχοντος εξαμήνου 2019Α.
4. Πληρωμή Ενσήμων για το προηγούμενο εξάμηνο.
5. Διαμόρφωση Προγράμματος Δράσης Ερχόμενης Περιόδου.
6. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με νεώτερη ανακοίνωση του Σωματείου.

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.

ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΔΩ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΚΑΝ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΤΟ Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Κορυδαλλός,05 Ιουνίου 2019
Αρ. Πρωτοκόλλου: 16/2019


Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά οι Εκπαιδευτές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αντιμετωπίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας οι οποίοι θεωρούνται «Υπεύθυνοι» να διατηρούν σε υψηλό επίπεδο την παρεχόμενη κατάρτιση ενώ παράλληλα δεν έχουν λάβει στα χέρια τους υπογεγραμμένη Σύμβαση Εργασίας και εκατοντάδες Συνάδελφοι παραμένουν απλήρωτοι για 8 μήνες!
Συγκεκριμένα:
Οι μη Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές παραμένουν απλήρωτοι από την έναρξη του Εκπαιδευτικού Έτους και για 8 μήνες, χωρίς να υπάρχει καμία ενημέρωση ούτε για το πότε θα πληρωθούν, ούτε με τι ωρομίσθιο θα πληρωθούν. Όλο αυτό το διάστημα υπάρχουν Συνάδελφοι οι οποίοι εμφανίζονται Ανασφάλιστοι λόγω αυτής της κατάστασης.
Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές για το εξάμηνο 2018Β. Υπάρχουν ακόμη δεκάδες Εκπαιδευτές με Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (Τ.Π.Υ.) αλλά και με Ε.Φ.Κ.Α. (Ι.Κ.Α.) που δεν έχουν εξοφληθεί για το Εξάμηνο 2018Β.
Δεν έχουν οριστικοποιηθεί ακόμα οι πληρωμές των Ενσήμων Ι.Κ.Α. για το εξάμηνο 2018Β για όσους έχουν πληρωθεί τα ένσημα.
Δεν έχουμε λάβει υπογεγραμμένες Συμβάσεις Εργασίας για το τρέχον εξάμηνο 2019Α.
Δεν γνωρίζουμε εάν υπάρχει χρηματοδότηση για τις πληρωμές μας, αφού όπως έχει γίνει γνωστό για να πληρωθούμε για το εξάμηνο 2018Β χρησιμοποιήθηκαν χρήματα που είχαν άλλο προορισμό.
Δεν υφίσταται Ομάδα Έργου στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ που διεκπεραιώνει τις διαδικασίες για τις Συμβάσεις και τις πληρωμές μας, αφού ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου δεν έχει ολοκληρωθεί.
Δεν έχει ανακοινωθεί κανένα χρονοδιάγραμμα για τίποτε και το μόνο που έχει διαρρεύσει είναι ότι η ηγεσία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. προσπαθεί να περάσει την ίδια τροπολογία που ψηφίστηκε και πέρυσι για τις πληρωμές των μη Πιστοποιημένων, αφού εμφανίζεται ανίκανη να εφαρμόσει ένα Νόμο που ψηφίστηκε από τους ίδιους για τον υπολογισμό του ωρομισθίου των μη Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών!
Καλούμε το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και το Υπουργείο Παιδείας να ανακοινώσουν συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα επίλυσης όλων των ανωτέρω προβλημάτων και άμεσα να μας παρασχεθούν υπογεγραμμένες Συμβάσεις.
Το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση την Τρίτη 11 Ιουνίου για να εξεταστεί η αντίδραση μας στην παρούσα κατάσταση.
Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. έχει ήδη αποφασίσει ομόφωνα, ότι σε περίπτωση που έως τότε δεν υπάρχουν σημαντικές εξελίξεις επίλυσης των προβλημάτων μας, να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση ως έσχατο μέσο πίεσης προς το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. την λήψη απόφασης για αποχή των Εκπαιδευτών από την παράδοση βαθμολογιών των τελικών εξετάσεων μέχρι να λάβουμε υπογεγραμμένες Συμβάσεις στα χέρια μας.
Καλούμε όλους τους Συναδέλφους να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση και να μην παραδίδουν βαθμολογίες.
Μόνο με πίεση θα πετύχουμε να κινηθούν οι διαδικασίες.


ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΑΜΕ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Κορυδαλλός, 06 Απριλίου 2019
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12/2019

Το τελευταίο χρονικό διάστημα (σχεδόν από την αρχή του χρόνου), το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ.) έχει εντείνει τις ενέργειες του για να μάθει κατ΄ αρχήν και στη συνέχεια να πιέσει όσο μπορεί, για την Εξόφληση των Δεδουλευμένων μας του Σπουδαστικού Εξαμήνου 2018Β.
Στα πλαίσια αυτά είχαμε συνέχεια επαφή με τις Υπηρεσίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και προσπαθούσαμε συνεχώς να επικοινωνούμε με το γραφείο του Προέδρου του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και την Γ.Γ.Δ.Β.Μ. Καταφέραμε να Συναντηθούμε με Συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Δια Βίου Μάθησης και αναμένουμε εδώ και αρκετό διάστημα Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Σε ότι αφορά τις Πληρωμές μας:
Από την Αρχή του χρόνου δεν υπήρχε στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Ομάδα Έργου για να προχωρήσει τις Διαδικασίες. Για άλλη μια φορά δεν έγιναν εγκαίρως οι Διαγωνιστικές Διαδικασίες για την Ομάδα Έργου. Παραμένει βεβαίως η απορία μας γιατί το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. με τόσους Υπαλλήλους έχει ανάγκη την Ομάδα Έργου για να μπορεί να λειτουργεί…
Από την Παρασκευή 05/04/2019 ξεκίνησε να εργάζεται η προηγούμενη Ομάδα Έργου, με απ’ ευθείας Ανάθεση για 20 ημέρες, ώστε να προχωρήσουν οι Διαδικασίες Πληρωμής μας. Με δεδομένο ότι η Συγκεκριμένη Ομάδα είναι έμπειρη και θα δουλέψει και Σαββατοκύριακα, γίνεται προσπάθεια να Πληρωθούμε πριν το Πάσχα οι Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές με Ε.Φ.Κ.Α. Σε αυτό το χρονικό διάστημα υπολογίζουν στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. να ολοκληρωθεί και ο Ετήσιος Διαγωνισμός για την Ομάδα Έργου ώστε να συνεχιστούν οι Διαδικασίες Πληρωμής και για τους υπόλοιπους Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές.
Για τους μη Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές, όπως και την προηγούμενη χρονιά δεν έχει γίνει καμία προετοιμασία για τον υπολογισμό του Ωρομισθίου του καθενός Εκπαιδευτή χωριστά, όπως προβλέπει η Νομοθεσία που ψηφίστηκε από την παρούσα Ηγεσία, αλλά αδυνατεί όπως φαίνεται να την εφαρμόσει. Στην Συνάντηση μας στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. ζητήσαμε να προωθηθεί η ψήφιση Διάταξης για αναβολή εφαρμογής της Νομοθεσίας για άλλον ένα χρόνο, ώστε να ξεμπλοκάρει η Διαδικασία και να πληρωθούν και αυτοί οι Συνάδελφοι.
Η έγκριση της Χρηματοδότησης του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. για την Πληρωμή μας έχει γίνει εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα αλλά τα χρήματα ως ρευστό αναμένεται να έφταναν την Παρασκευή 05/04/2019.
Όλα τα ανωτέρω συζητήσαμε στη Συνάντηση μας στην Γ.Γ.Δ.Β.Μ. την 14/03/2019 και ζητήσαμε και τις δικές τους ενέργειες για επιτάχυνση των Διαδικασιών για τη μεταφορά των χρημάτων, την πρόσληψη Ομάδας Έργου και την επίσπευση της Πληρωμής των μη Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών.
Επίσης στη Συνάντηση συζητήθηκαν και τα εξής ακόμη θέματα:
1. Ενοποίηση Ειδικοτήτων και προβλήματα που δημιούργησε, αλλαγές στα Προσοντολόγια των Οδηγών Σπουδών, στα Κριτήρια Πρόσληψης και Αναθέσεις σύμφωνα με τα ΣΤΕΠ του κάθε Εκπαιδευτή. Εκφράστηκε η άποψη ότι οι προτάσεις μας είναι Δίκαιες και θα συνεχιστεί πιο λεπτομερώς και με κατάθεση έγγραφων προτάσεων η επικοινωνία μας.
2. Κατάργηση της διάκρισης Δημοσίων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων και την κατάταξη τους σε χωριστούς πίνακες.
3. Άνιση αντιμετώπιση μεταξύ Ωρομίσθιων Εκπαιδευτών και Μονίμων Καθηγητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (οι οποίοι προηγούνται για να συμπληρώσουν ωράριο χωρίς να είναι καν Πιστοποιημένοι).
4. Αναγνώριση της Προϋπηρεσίας μας για την πρόσληψη στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
5. Κίνδυνος Κατάργησης των Δ.Ι.Ε.Κ. λόγω της λειτουργίας των τμημάτων Κατάρτισης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Μας ειπώθηκε για άλλη μια φορά ότι θα αφορούν Ειδικότητες που δεν υπάρχουν στα Δ.Ι.Ε.Κ.
Το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. (Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ.) θα συνεχίσει την προσπάθεια του για την συντόμευση των Διαδικασιών Πληρωμής μας αλλά και όλων των υπολοίπων ζητημάτων που απασχολούν τους Εκπαιδευτές Δ.Ι.Ε.Κ.
Στην προσπάθεια μας αυτή καλούμε όλους τους Συναδέλφους να συμμετέχουν στις Δημοκρατικές Διαδικασίες λειτουργίας μας (Γενικές Συνελεύσεις, Εκλογές) και να πάψει η παραπληροφόρηση και η επανάσταση από τον καναπέ μας μέσω του Διαδικτύου.
Όσοι Συνάδελφοι κατοικούν και εργάζονται εκτός Αθηνών μπορούν να δημιουργήσουν παραρτήματα και να συμμετέχουν μέσω αυτών στο Σωματείο.
Κορυδαλλός, 03 Φεβρουαρίου 2018 Αρ. Πρωτοκόλλου: 03/2018

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ Ι.Ε.Κ.
& ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥΤην 03/02/2018 οι πλειοψηφίσαντες των εκλογών που διεξήχθησαν την 28/01/2018 συγκεντρωθήκαμε στον Κορυδαλλό και εκλέξαμε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Καταστατικό διαδικασίες το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης του Δημοσίου Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ.

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας αποφασίστηκε η κατωτέρω Σύνθεση, η οποία είναι ανανεωμένη κατά τα 5/7 σε σχέση με την προηγούμενη:
Πρόεδρος: Βασιλείου Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος: Παπαδημητρίου Αλέξανδρος
Γενικός Γραμματέας: Σπυριδάκης Αθανάσιος
Ταμίας: Γιαννακλής Ιωάννης
Μέλος: Αργυριάδης Αθανάσιος (με απόφαση του Δ.Σ. του ανατέθηκαν καθήκοντα αναπλήρωσης του Αντιπροέδρου)
Μέλος: Μητροπούλου Παναγιώτα (με απόφαση του Δ.Σ. της ανατέθηκαν καθήκοντα αναπλήρωσης του Γενικού Γραμματέα)
Μέλος: Παπαλάμπρου Θεοδώρα (με απόφαση του Δ.Σ. της ανατέθηκαν καθήκοντα Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων)..


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κορυδαλλός, 07 Φεβρουαρίου 2019

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συνάδελφοι,

Την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 17.00 στην αίθουσα «Κ» του Πνευματικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Κορυδαλλού επί των οδών Γρ. Λαμπράκη και Καρυταίνης αρ . 4 (πλησίον της οδού Ταξιαρχών) θα πραγματοποιηθεί η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Σωματείου μας με τα κάτωθι θέματα:

1. Απολογισμός του Δ.Σ.

2. Έγκριση Πεπραγμένων Διοίκησης

3. Απολογισμός Ελεγκτικής Επιτροπής.

4. Υπογραφή Συμβάσεων και Πληρωμές.

5. Διαμόρφωση Προγράμματος Δράσης Ερχόμενης Περιόδου.

6. Λοιπά θέματα και Ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με νεώτερη ανακοίνωση του Σωματείου.

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.
Επισημαίνουμε ότι το Σωματείο Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης του Δημοσίου είναι το μοναδικό Συνδικαλιστικό όργανο εκπροσώπησης των Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. με κατατεθειμένο Καταστατικό σε Πρωτοδικείο (αρ. Απόφ. Μον. Πρωτοδικείου Πειραιά 5581/2011 όπως αυτό έχει τροποποιηθεί με νεότερες αποφάσεις), με Α.Φ.Μ. 997036289 και με εκλογικές διαδικασίες που διεξήχθησαν σύμφωνα με το Καταστατικό του, παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου. Από ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε είναι το μοναδικό Συνδικαλιστικό όργανο των Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά και ως εκ τούτου το μόνο Νόμιμο όργανο εκπροσώπησης τους.

Η Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
Αικ. Βασιλείου Αθαν. Σπυριδάκης


ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ


Όπως είναι γνωστό, μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στους Εκπαιδευτές Δημοσίων Ι.Ε.Κ. η διαφοροποίηση των Συμβάσεων προς υπογραφή για το προηγούμενο εξάμηνο 2017Β, ειδικότερα ως προς τον υπολογισμό της αποζημίωσης των μη Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών.
Το Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το θέμα προσπάθησε να μάθει τι συμβαίνει για να παρέμβει ανάλογα. Πρέπει να αναφέρουμε ότι οι Διευθυντές των Ι.Ε.Κ. δήλωναν άγνοια επί του θέματος και ζήταγαν και αυτοί διευκρινήσεις από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Την Παρασκευή 09/02/2018 κλιμάκιο του Σωματείου μας συναντήθηκε με Αρμόδιους παράγοντες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, προκειμένου να λάβει διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα. Παρατίθενται οι θέσεις των υπηρεσιακών παραγόντων όπως μας αναφέρθηκαν:
1. Για το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ, Εκπαιδευτής Ενηλίκων θεωρείται μόνο ο Πιστοποιημένος, η αμοιβή του οποίου καθορίζεται αναλόγως των προσόντων του από την ΚΥΑ 2/106902/0022/10-12-2013 (ΦΕΚ 3276/Β΄/23-12-2013), περί αμοιβής των Εκπαιδευτών Ενηλίκων και η οποία αναγράφεται στις Συμβάσεις που καλούνται να υπογράψουν.
2. Η αμοιβή των μη Πιστοποιημένων καθορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 4354/15 (ενιαίο μισθολόγιο του Δημοσίου), που σημαίνει ότι ο κάθε Συνάδελφος πρέπει πρώτα να ενταχθεί αναλόγως των προσόντων του και της Δημόσιας προϋπηρεσίας του σε συγκεκριμένο Μισθολογικό Κλιμάκιο και στη συνέχεια να προσδιορισθεί το ωρομίσθιο του. Για τον λόγο αυτό οι Συμβάσεις τους δεν αναφέρουν ποσό, παρά μόνο τις διατάξεις που την διέπουν. Η εν λόγω πολύπλοκη κατάταξη, μας ενημέρωσαν ότι θα πραγματοποιηθεί από την Κεντρική Υπηρεσία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
3. Θέση των Υπηρεσιακών παραγόντων είναι ότι από την στιγμή, που οι εν λόγω Νομοθετικές ρυθμίσεις αναφέρονταν ρητώς στην Πρόσκληση, όλοι οι συμμετέχοντες όφειλαν να τις γνωρίζουν και επομένως δεν δικαιολογείται για αυτούς, η όποια αναταραχή.
Όπως προαναφέραμε όμως ούτε καν οι Διευθυντές των Ι.Ε.Κ. ήταν ενήμεροι για το θέμα!

Επειδή θεωρούμε ότι:

1) Για ένα τόσο σοβαρό θέμα θα έπρεπε να έχει γίνει εκτενής ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων (Διευθυντών και Εκπαιδευτών) από την αρχή του εξαμήνου.
2) Πολλοί Εκπαιδευτές εάν ήξεραν το ακριβές ωρομίσθιο που θα λάμβαναν, το οποίο μπορεί να είναι μειωμένο πάνω από 50% από αυτό που έπαιρναν, είναι πιθανόν να μην είχαν δεχθεί ανάθεση μαθημάτων.
3) Ειδικότερα, μη Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές Ελεύθεροι Επαγγελματίες, που κόβουν τιμολόγια για την αμοιβή τους, έχουν ήδη κόψει τιμολόγια και χρεωθεί Φ.Π.Α. σύμφωνα με το ωρομίσθιο που λάμβαναν τα προηγούμενα έτη, αφού κανείς δεν τους ενημέρωσε για το αντίθετο.
4) Ο υπολογισμός του ωρομισθίου για τους μη Πιστοποιημένους Εκπαιδευτές από την Κεντρική Υπηρεσία του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι μια χρονοβόρα διαδικασία που μπορεί να επιφέρει μεγάλη καθυστέρηση στις πληρωμές των Εκπαιδευτών που εργάστηκαν το εξάμηνο 2017Β.
5) Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είναι Νομικά έκθετο αφού για μια άλλη μια χρονιά αντί οι Εκπαιδευτές να υπογράφουμε Σύμβαση με την έναρξη του εξαμήνου, μας έδωσαν να την υπογράψουμε, με νέους όρους αυτή τη φορά, στη λήξη του εξαμήνου.

Για όλους τους ανωτέρω λόγους ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ των μη Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών Ενηλίκων,
Την άμεση ψήφιση Νομοθετικής ρύθμισης η οποία θα ισχύει έστω άπαξ για το εξάμηνο που έληξε ώστε να μην καθυστερήσουν οι πληρωμές του εξαμήνου 2017Β,
Να γίνει εκτενής ενημέρωση από την αρχή αυτού του εξαμήνου για τον νέο υπολογισμό,
Να υπογράψουμε Συμβάσεις από την αρχή του εξαμήνου 2018Α και να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στις υπηρεσίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ για τον υπολογισμό του ωρομισθίου του καθενός εφόσον ισχύσει.

Το ανωτέρω αίτημα πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία των Δ.Ι.Ε.Κ. και θα αποφευχθούν ενέργειες όπως ομαδικές δικαστικές προσφυγές Εκπαιδευτών στο έκθετο Νομικά Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.


Κορυδαλλός, 09 Ιανουαρίου 2018 Αρ. Πρωτοκόλλου: 01/2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ.


Το τελευταίο διάστημα πολλοί από τους Συναδέλφους εκφράζουν έντονα παράπονα για τους νέους Οδηγούς Σπουδών. Τα παράπονα αυτά αφορούν τόσο τη δομή και την ύλη των Προγραμμάτων αλλά και το Προσοντολόγιο που εμμέσως υιοθετήθηκε, αφού στο τέλος των Οδηγών Σπουδών αναφέρονται οι Ειδικότητες των Εκπαιδευτών που μπορούν να διδάξουν το κάθε μάθημα, σύμφωνα με τους συντάκτες του κάθε Οδηγού Σπουδών.
Αποφασίσαμε ως Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια συγκέντρωσης όλων των παραπόνων και προτάσεων των Συναδέλφων στο email του Σωματείου μας (info@sediek.gr ) και να ζητήσουμε από το Υπουργείο Παιδείας την Αναμόρφωση των Οδηγών Σπουδών και την υιοθέτηση άμεσα Διορθωτικών Παρεμβάσεων.
Βεβαίως για άλλη μια χρονιά πλήθος παραπόνων σχετικά με την Κατάρτιση των Πινάκων Αξιολόγησης και τις Αναθέσεις Μαθημάτων συζητήθηκαν μεταξύ Συναδέλφων και κάποιοι εξέφρασαν την επιθυμία να συζητήσουμε και για αυτά.
Τέλος έχει ανοίξει και μια συζήτηση σχετικά με τα Διετή τμήματα Κατάρτισης τα οποία η Κυβέρνηση προωθεί να ιδρυθούν στα Ιδρύματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θέμα στο οποίο το Σωματείο μας θα πρέπει να έχει άποψη και να παρέμβει.
Κατόπιν των ανωτέρω, η θεματολογία της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. για την 28/01/2018 θα εμπλουτιστεί και θα εκδοθεί νέα Σχετική Ανακοίνωση.


Κορυδαλλός, 20 Δεκεμβρίου 2017 Αρ. Πρωτοκόλλου: 23/2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ & Λ.Φ.Δ.Β.Μ.Δ.


Σύμφωνα με το Άρθρο 15 παρ. α του Καταστατικού μας, Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί και «…ύστερα από έγγραφη Αίτηση των Μελών που Αντιπροσωπεύουν το 1/5 του Συνόλου των Μελών». Δεδομένου ότι η θητεία του Δ.Σ. έχει λήξει, χωρίς να έχει Εκλεγεί Νέο, οι κάτωθι Υπογεγραμμένοι (20 εκ των 100 ταμειακώς Ενήμερων Μελών του ως άνω Σωματείου), καλούμε τα Μέλη του, σε Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» του Πνευματικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Κορυδαλλού.

Οι Ακόλουθοι:


Βασιλείου Αικατερίνη , Μπουλούτα Κωνσταντίνα
Γιαννακλής Ιωάννης , Ντάνος Σταμάτιος
Σπυριδάκης Αθανάσιος , Κάκνα Ελένη
Κάκα Νικολέττα , Δονούκη Γεωργία
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος , Νασιοπούλου Δέσποινα
Παπαδάκης Εμμανουήλ , Μαρίνος Γεώργιος
Αργυριάδης Αθανάσιος , Κόντης Γιώργος
Παπαλάμπρου Θεοδώρα , Καλοφωλιά Ελπίδα
Παπαδάκη Αντωνία , Κοτταρά Χαρά
Γεροχρήστος Κωνσταντίνος , Μήτσος Κωνσταντίνος


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣΣυνάδελφοι,


Την Κυριακή 28 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα «ΠΛΕΙΑΔΕΣ» του Πνευματικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Κορυδαλλού επί των οδών Γρηγόρη Λαμπράκη 231 & Καρυταίνης 4 (πλησίον της οδού Ταξιαρχών) θα πραγματοποιηθεί ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ του Σωματείου μας. Μετά το πέρας της Γενικής Συνέλευσης θα ακολουθήσει Εκλογική Διαδικασία για την ανάδειξη των Νέων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής μέχρι την 20:00 μ.μ.

Η Γενική Συνέλευση θα έχει τα ακόλουθα θέματα:

1. Απολογισμός του Δ.Σ.
2. Έγκριση Πεπραγμένων Διοίκησης
3. Απολογισμός Ελεγκτικής Επιτροπής
4. Διαμόρφωση Προγράμματος Δράσης Ερχόμενης Περιόδου.
5. Λοιπά Τρέχοντα Θέματα που μας Απασχολούν (π.χ. Νέοι Οδηγοί Σπουδών) και Ανακοινώσεις.
6. Προκήρυξη Εκλογών για την Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής για την Επόμενη Διετία.
7. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών Εφορευτικής Επιτροπής.
8. Κοπή Πίτας.

Όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε να θέσετε Υποψηφιότητα στα Όργανα του Σωματείου μας, παρακαλούμε πολύ, όπως αποστείλετε Ηλεκτρονικό μήνυμα στο email του Σωματείου μας ( info@sediek.gr ) μέχρι την Πέμπτη 25 Ιανουαρίου 2018, αναγράφοντας το Ονοματεπώνυμό σας και στο Όργανο στο οποίο επιθυμείτε να θέσετε Υποψηφιότητα (Δ.Σ. ή Ε.Ε.).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ θα γίνονται μέχρι την ώρα της Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα επικυρώσει τον κατάλογο Μελών του Σωματείου που θα έχουν και δικαίωμα ψήφου.

ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους Εκπαιδευτές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. να ενισχύσουν την προσπάθεια μας για σοβαρή και Αγωνιστική Εκπροσώπηση τους με τη ενεργό Συμμετοχή τους στις Διαδικασίες του Σωματείου.

Σας καλούμε να παλέψουμε μαζί για την εφαρμογή των Δίκαιων Αιτημάτων μας.

Ένα ισχυρό Σωματείο είναι προς το Συμφέρον όλων μας.

Η παρουσία όλων μας κρίνεται Απαραίτητη.


_______________________________________________________

ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΑΣ

Κορυδαλλός, 31 Μαΐου 2017
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12/2017


Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όλο αυτό το διάστημα που μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι το Σωματείο μας δεν κάνει τίποτα, είμαστε σε επικοινωνία με το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και το Υπουργείο Παιδείας και προσπαθούμε να πιέσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε για τις πληρωμές μας.

Θα είμαστε ευτυχείς να υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή και μαζικότητα στο Σωματείο μας ώστε οι αντιδράσεις μας και η πίεση μας να είχε και τη μορφή κινητοποιήσεων.

Οι νεότερες πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επιτέλους ελήφθη απόφαση και οι Εκπαιδευτές Δ.Ι.Ε.Κ. θα εξαιρεθούμε από τις φορολογικές ρυθμίσεις και σύντομα θα έχουμε νέες πληρωμές για το προηγούμενο Εξάμηνο και Υπογραφή Συμβάσεων για αυτό που τελειώνει.

Οι υπηρεσίες του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. αναμένουν την Εγκύκλιο από το Υπουργείο Εργασίας από μέρα σε μέρα, η οποία θα καταγράφει την Απόφαση της πολιτικής ηγεσίας και θα δίνει σχετικές οδηγίες.

Καλούμε όλους τους Συναδέλφους σε εγρήγορση και συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του Σωματείου που θα γίνουν εντός Ιουνίου γιατί όπως καταλαβαίνετε οι καταστάσεις γίνονται όλο και πιο δύσκολες και μόνο ένα ισχυρό Σωματείο μπορεί να ασκήσει αποτελεσματική πίεση.

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ


Κορυδαλλός, 29 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6/2017

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση που έχουμε από το Υπουργείο Παιδείας και τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. είμαστε πολύ κοντά στην εξόφληση των Δεδουλευμένων μας του προηγούμενου Εξαμήνου.
Όπως σας είχαμε ενημερώσει φέτος ο Προϋπολογισμός του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. είχε πρόβλεψη για υψηλότερα ποσά από το προηγούμενο έτος με αποτέλεσμα λογιστικά να υπάρχουν τα χρήματα για την αποπληρωμή μας. Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει συλλέξει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή μας και εκκρεμούσε η έγκριση του Ισολογισμού.
Στην τελευταία μας επικοινωνία ενημερωθήκαμε ότι ο Ισολογισμός εγκρίθηκε και αναμένεται η έγκριση και η μεταφορά του απαραίτητου κονδυλίου από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.).
Η εκτίμηση από το Υπουργείο είναι ότι είναι θέμα ημερών η εξόφληση μας και γίνεται προσπάθεια να πληρωθούμε πριν το Πάσχα. Αναμένεται σχετική ανακοίνωση από το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Η πληρωμή αφορά την εξόφληση ολόκληρου του Εξαμήνου σε πρώτη φάση των Εκπαιδευτών με ασφάλιση Ι.Κ.Α.
Όλο αυτό το διάστημα προσπαθούσαμε με συναντήσεις στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και στο Υπουργείο αλλά και παρεμβάσεις του Νομικού μας Συμβούλου κ. Κουρή να πιέσουμε να εξοφληθούμε όσο το δυνατό συντομότερο. Εάν όντως πληρωθούμε τις επόμενες μέρες πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες μας απέδωσαν.
Ευχαριστούμε όμως και όσους από μόνοι τους έπαιρναν τηλέφωνα και πίεζαν με τη σειρά τους για την εξόφληση μας.
Το Σωματείο μας θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την επίλυση των προβλημάτων μας και την προώθηση των αιτημάτων μας.
«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

«ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ»

Κορυδαλλός, 01 Μαρτίου 2017
Αρ. Πρωτοκόλλου: 5/2017


Την προηγούμενη εβδομάδα κλιμάκιο του Σωματείου μας με επικεφαλής την Πρόεδρο κ. Βασιλείου Αικατερίνη, επισκέφθηκε και έκανε συναντήσεις την Τετάρτη 22/02/2017 στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και την Παρασκευή 24/02/2017 στο Υπουργείο Παιδείας.
Τα θέματα που θέσαμε ήταν:
1. Αποπληρωμή Δεδουλευμένων σπουδαστικού εξαμήνου 2016Β.
2. Συνεργασία για την εφαρμογή του νέου συστήματος αναθέσεων Εκπαιδευτών που πρόκειται να ισχύσει από το επόμενο σπουδαστικό εξάμηνο 2017Β και συμμετοχή μας στην επιτροπή σύνταξης προσοντολογίου και παραμετροποίησης του ηλεκτρονικού συστήματος.
3. Εξέταση καταγγελιών για παράνομες αναθέσεις για το σπουδαστικό εξάμηνο 2017Α.
4. Επαναλειτουργία ειδικοτήτων Υγείας.
5. Ορθή γεωγραφική κατανομή με αντίστοιχη ορθή χρήση πόρων ειδικοτήτων όπως Πληροφορικής και Οικονομικών τμημάτων (Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου - Φοροτεχνικού Γραφείου, Logistics, Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, κ.λ.π. ).

Στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. συναντήσαμε σε προγραμματισμένο ραντεβού την Αντιπρόεδρο κα Γκοντίνου Χρυσάνθη, η οποία για άλλη μια φορά συζήτησε μαζί μας σε κλίμα συνεργασίας και με διάθεση να βοηθήσει για επίλυση προβλημάτων. Σε ότι αφορά την αποπληρωμή Δεδουλευμένων μας, μας ενημέρωσε ότι αναμένεται η έγκριση του Προϋπολογισμού του Οργανισμού, ο οποίος σύμφωνα με το νόμο πρέπει να εγκριθεί μέχρι τέλος Φεβρουαρίου. Οι καταγγελίες που αφορούν τις αναθέσεις πρέπει να γίνονται στο Υπουργείο γιατί αυτό είναι αρμόδιο για τον έλεγχο αναθέσεων και Διευθυντών. Υπάρχει συνεργασία με το Υπουργείο για την παραμετροποίηση του ηλεκτρονικού συστήματος με το οποίο θα γίνονται οι αναθέσεις από το επόμενο έτος. Σε ότι αφορά την διαδικασία για την αποπληρωμή του 2016Β μέχρι την προηγούμενη Τετάρτη υπήρχαν ακόμη περίπου 20 Ι.Ε.Κ. από όλη την Ελλάδα που έχουν εκκρεμότητες με παρουσιολόγια, φακέλους Εκπαιδευτών και υπογραφή Συμβάσεων.
Στο Υπουργείο Παιδείας συναντηθήκαμε με τον Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης κ. Παυσανία Παπαγεωργίου. Σε μια συζήτηση σε εγκάρδιο κλίμα, μας ζήτησε να στείλουμε στο γραφείο του όποιες καταγγελίες θεωρούμε βάσιμες που πρέπει να επιληφθεί και υποσχέθηκε να εξετάσει το θέμα της επαναλειτουργίας των ειδικοτήτων Υγείας και της ορθής γεωγραφικής κατανομής τμημάτων Πληροφορικής, Οικονομικών τμημάτων κ.λ.π.
Ακόμα δεν υπάρχει συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας για την αποπληρωμή του 2016Β αλλά είναι βέβαιος ότι η κατάσταση θα είναι καλύτερη από πέρσι. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε νέα επαφή με Συνεργάτη του που παρακολουθεί τα Οικονομικά θέματα. Πρόκειται άμεσα να σταλούν και εγγράφως από το Σωματείο μας καταγγελίες για τις αναθέσεις καθώς και καταγεγραμμένα αιτήματα μας.
Στο Υπουργείο επίσης συναντηθήκαμε με τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης κ. Καπούλα καθώς και με Συνεργάτες του γραφείου του Υφυπουργού κ. Μπαξεβανάκη. Πληροφορηθήκαμε ότι γίνεται προσπάθεια σύνταξης νέων οδηγών κατάρτισης καθώς και προσοντολογίου, αναγκαία για την εφαρμογή του ηλεκτρονικού συστήματος αναθέσεων. Την παραμετροποίηση όμως, μας είπαν ότι την επεξεργάζεται το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.
Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μας για την συντομότερη αποπληρωμή των Δεδουλευμένων μας καθώς και την προώθηση αιτημάτων για την επίλυση των προβλημάτων μας. Ήδη έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Μπαξεβανάκη.

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
(Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. & Λ.Φ.Δ.Β.Μ.Δ)»


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.ΕΚ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Ε.ΕΚ.Ι.Ε.Κ.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ
ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ

Με αφορμή την αναστάτωση που έχει η προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στους Εκπαιδευτές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ., η ανακοίνωση του «Σωματείου Επιστημόνων Εκπαιδευτικών Ι.Ε.Κ.» με ημερομηνία 29/01/2017 και τίτλο «Θέματα Προσλήψεων», η οποία αναφέρεται στα δικαιώματα των ανέργων Εκπαιδευτών, και κυρίως πότε θεωρούνται άνεργοι και πόσες διδακτικές ώρες έχουν ως δικαίωμα για ανάθεση στο εξάμηνο 2017Α, ενημερώνουμε τα μέλη μας τα κάτωθι:
1. Στην ανωτέρω ανακοίνωση ορθώς αναγράφεται ότι όταν κάποιος Εκπαιδευτής έχει έστω και λίγες ώρες ανάθεσης παύει να θεωρείται άνεργος. Όμως λανθασμένα αναφέρεται ότι σε όσους Εκπαιδευτές ανατέθηκαν ώρες στο προηγούμενο εξάμηνο έχουν χάσει την ιδιότητα του ανέργου και επομένως δεν θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ως άνεργοι στις αναθέσεις του εξαμήνου 2017. Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι οι αναθέσεις των ωρών στους Εκπαιδευτές για το εξάμηνο 2017Α θα γίνουν σύμφωνα με τους πίνακες αξιολόγησης που καταρτίστηκαν με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του Σεπτεμβρίου 2016, στη βάση των οποίων αξιολογήθηκε η κατάσταση που βρισκόταν την περίοδο που έκανε αίτηση ο κάθε ενδιαφερόμενος για διδασκαλία. Επιπροσθέτως, στο διάστημα που μεσολαβεί από τη λήξη της σύμβασης του εξαμήνου του 2016Β και της έναρξης νέας Σύμβασης για το εξάμηνο 2017Α, όσοι Εκπαιδευτές δεν έχουν άλλη απασχόληση ξαναβρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας και εγγράφονται εκ νέου στον Ο.Α.Ε.Δ. εφόσον δεν γνωρίζουν αν και σε ποιο Ι.Ε.Κ. θα διδάξουν. Επομένως, μέχρι να κληθούν να διδάξουν στο εξάμηνο 2017Α είναι και πάλι άνεργοι.
2. Στην ίδια ανακοίνωση εμπλέκεται λανθασμένα η ανεργία με το όριο ανάθεσης διδακτικών ωρών. Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι σύμφωνα με την Πρόσκληση του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ: «Όταν ο εκπαιδευτής ενηλίκων έχει τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα ή έχει την πλήρη απασχόληση στον δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο τομέα, Ν.Π.Ι.Δ ή στον ιδιωτικό τομέα, ανώτατο όριο διδακτικών ωρών ορίζονται οι δέκα (10) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως». Επομένως οι μόνες περιπτώσεις που πρέπει να εφαρμόζεται το όριο των 10 ωρών είναι όταν κάποιος είναι πλήρως απασχολούμενος στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα. Ως εκ τούτου αν σε κάποιο Εκπαιδευτή είχαν ανατεθεί είκοσι ώρες στο εξάμηνο 2016Β, λήξει η σύμβασή του και πριν του ανατεθούν ώρες για το εξάμηνο 2017Α επανέλθει στην πρότερη κατάστασή του (πιθανώς ανεργία), θα υπάρχει η δυνατότητα να του ανατεθούν πάλι μέχρι 20 ώρες την εβδομάδα.

Στην ανωτέρω ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι «Το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. έχει σχετικώς ενημερωθεί για το ζήτημα και δόθηκε έμφαση στη μη καταβολή των χρημάτων για παραπάνω από 10 ώρες σε κάποιον που δεν έχει την ιδιότητα του ανέργου». Είναι αυτονόητο ότι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. θα αντιληφθεί την λανθασμένη προσέγγιση του «Σωματείου Επιστημόνων Εκπαιδευτικών Ι.Ε.Κ.» και θα κινηθεί ως απάντηση στη νόμιμη βάση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και στους πίνακες αξιολόγησης. Ο ρόλος και η θέση του Σωματείου μας δεν είναι να υποδεικνύει τις αυτονόητες σωστές απαντήσεις στους φορείς της εκπαίδευσης όπως το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. στις πιθανές καταγγελίες που μπορεί να δέχεται από οποιονδήποτε, αλλά να βρίσκεται σε δημιουργικό διάλογο μαζί του για θέματα του κλάδου μας που χρειάζονται επίλυση. Το Σωματείο καλεί τα μέλη του να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους και να μην αναστατώνονται από διάφορες ανακοινώσεις για πράγματα που δεν ισχύουν.

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Κορυδαλλός, 03 Ιανουαρίου 2017


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ


Συνάδελφοι,

Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα «Κ» του πνευματικού κέντρου «Μελίνα Μερκούρη» του Δήμου Κορυδαλλού (Διεύθυνση: Γρηγόρη Λαμπράκη 231 & Ταξιαρχών & Καρυταίνης 4, Κορυδαλλός. Τηλ.: 2104990410) θα πραγματοποιηθεί η επαναληπτική ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Σωματείου μας με τα κάτωθι θέματα:

1. Κοπή πίτας.
2. Ενημέρωση για τις ενέργειες που αφορούν την υπογραφή των συμβάσεων.
3. Αποπληρωμή των δεδουλευμένων μας και καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.
4. Εξέταση καταγγελιών.
5. Κριτήρια επιλογής εκπαιδευτών Δ. Ι.Ε.Κ. και εξελίξεις προσφυγής στο Σ.τ.Ε.
6. Εξετάσεις Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και νομικό πλαίσιο.
7. Διαμόρφωση προγράμματος δράσης ερχόμενης περιόδου.
8. Τροποποίηση Καταστατικού.
9. Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις.

Για την καλύτερη επίλυση των προβλημάτων μας ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους Εκπαιδευτές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή με την ενεργό συμμετοχή τους.

Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη.

«ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


Created on 01/07/2017 05:23 PM by gramatia
Updated on 07/28/2019 06:34 PM by gramatia
 Printable VersionΤελευταία Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e-mail info@sediek.gr fax. 2117706366 Αλληλογραφία Ταχ.Θυρίδα 91760 Τ.Κ 18102 Κορυδαλλός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
& ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥspacer spacer spacer
Ανακοινώσεις 2013

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΕΚ 15/12/2013
(2010β)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΕΚ 15/10/2013
(2010β)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΕΚ 15/8/2013
(2010Β)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΕΚ 12/7/2013
(2010Β)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 17/6/2013
(2010Α)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΕΚ 14/6/2013
(2010Β)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΕΚ 16/5/2013
(2010Β)
Ελευσίνα 15/4/2013
Πληρωμές ΙΕΚ 15/4/2013
(2010Β)
Πληρωμές ΙΕΚ 14/3/2013
Ελευσίνα 1/3/2013
Πληρωμές ΙΕΚ 28/02/2013
Πληρωμές ΙΕΚ 11/2/2013Ανακοινώσεις 2012
  Welcome! to sediek.gr

Sunday, Oct 20 2019  
pixel