SITENAME

Ιστορία | Εγγραφή μέλους | Επικοινωνία|


SITENAME

Menu

indent  Αρχική
indent  Ανακοινώσεις 2016
indent  Εγγραφή μέλους
indent  Σωματείο
indent  Αλληλογραφία
indent  Έγγραφα
indent  σσΣυνδέσεις


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ με τη ΔΙΟΙΚΗΣΗ του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π

Aγαπητοί Συνάδελφοι/σες,

Το Σωματείο μας στην προσπάθεια του να υποστηρίξει, προάγει και επιλύσει μέσα από το θεσμικό του ρόλο τα συμφέροντα όλων των Ωρομισθίων Εκπαιδευτών Μελών του και μη, με γνώμονα πάντα το κοινό συμφέρον, συναντήθηκε κατόπιν ραντεβού στις 08/04/2014 με την Διοίκηση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Συζητήθηκαν διεξοδικά τα θέματα που απασχολούν όλους εμάς που δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά στα Δ.Ι.Ε.Κ παράσχοντας υπηρεσίες Διδακτικού έργου και που άπτονται της Αρμοδιότητας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
Το βασικότερο θέμα που ετέθη επειδή ήδη παρήλθε πολύτιμος χρόνος, ήταν η Αναστολή της Εφαρμογής του άρθρου 38 §4 του ν.4186/2013 που αναφέρει ότι η §3 του άρθρου 21 του ν.4115/2013 αντικαθίσταται ως εξής: «από 1/9/2014 η πιστοποιημένη Εκπαιδευτική Επάρκεια αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου Εκπαιδευτής να μετάσχει σε χρηματοδοτούμενο από Δημόσιους πόρους πρόγραμμα μη Τυπικής Εκπαίδευσης», πιστεύοντας πως δεν αρκούσε ο υπολειπόμενος χρόνος μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014 να ολοκληρωθεί η διαδικασία πιστοποίησης τόσο μεγάλης μερίδας Εκπαιδευτών. Αντιλαμβάνεσθε βέβαια πως η εφαρμογή του συγκεκριμένου άρθρου από την 1/9/2014 θα απέκλειε αυτομάτως μεγάλη μερίδα Συναδέλφων μη πιστοποιημένων από τη δυνατότητα να υποβάλλουν Αίτηση ως Ωρομίσθιοι Εκπαιδευτές από τον Σεπτέμβρη του 2014.

Συζητήθηκαν διεξοδικά τα παρακάτω θέματα:

1. Αναστολή της Εφαρμογής του νόμου και μετάθεση της ισχύος του για μεταγενέστερο χρονικό διάστημα ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος για όλους τους Συναδέλφους να ολοκληρώσουν τη Διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας ώστε να γίνει και με τον δέοντα τρόπο. Να τεθεί σε Διαβούλευση η όλη Διαδικασία ώστε να συλλεχθούν απόψεις όλων των ενδιαφερομένων ακόμη και άλλων Σωματείων.
2. Να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους κωδικούς κατά ΣΤΕΠ στους οποίους βάσει των Τυπικών και Υπολοίπων Προσόντων θα εντάσσονται οι συνάδελφοι όταν πιστοποιούνται, για την διασφάλιση τους, ώστε να μην αποκλειστούν αδίκως από τη δυνατότητα Διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων από τυχόν άγνοια, παρανόηση ή λόγω της πολυνομίας που διέπει και τα Επαγγελματικά μας Δικαιώματα.
3. Να δημιουργηθεί μια Βάση Δεδομένων (ΜΗΤΡΩΟ) με ευθύνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π στην οποία θα καταχωρηθούν όλα τα προσόντα ανά Εκπαιδευτή στην αρχή και αφού προηγηθεί ο απαιτούμενος Διοικητικός έλεγχος της ορθότητας των Δικαιολογητικών που επικαλούνται και προσκομίζουν οι Εκπαιδευτές για τη διασφάλιση της Δικαιοσύνης και της Διαφάνειας. Θα υπάρχει βεβαίως η δυνατότητα Επικαιροποίησης των στοιχείων όποτε απαιτείται π.χ. λόγω κτήσης επιπρόσθετων προσόντων όπως κτήση επιπλέον προϋπηρεσίας, Μεταπτυχιακού τίτλου κ.λ.π.
4. Να επανεξεταστεί και να μειωθεί το χρηματικό ποσό που απαιτείται για επικαιροποίηση προσόντων λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που διερχώμεθα συνεπεία της οποίας τα εισοδήματα όλων μας έχουν συρρικνωθεί σημαντικά.

Η συζήτηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα με τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π κ.Τύπα Γεώργιο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.Βουτσινά Ιωάννη. Οι θέσεις και προτάσεις μας στην πλειονότητας τους έγιναν αποδεκτές εκ μέρους τους και μας ενημέρωσαν ότι ανεξάρτητα από την μετάθεση εφαρμογής ισχύος του ν.4186/2013 για το εγγύς μέλλον, η Διαδικασία Πιστοποίησης για κτήση Εκπαιδευτικής Επάρκειας μέσω εξετάσεων κ.λ.π θα ξεκινήσει εντός του Μαΐου του 2014 διότι πλέον έχουν επιλυθεί διάφορα ζητήματα σχετικά με την όλη διαδικασία.
Ως Σωματείο υποβάλλαμε Αναλυτικό Υπόμνημα με τις θέσεις μας και σε κάθε περίπτωση θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις για τις οποίες θα ενημερώνεσθε.


Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ


Created on 04/16/2014 06:29 PM by gramatia
Updated on 04/16/2014 06:31 PM by gramatia
 Printable VersionΤελευταία Νέα

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ e-mail info@sediek.gr fax. 2117706366 Αλληλογραφία Ταχ.Θυρίδα 91760 Τ.Κ 18102 Κορυδαλλός

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
& ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥspacer spacer spacer
Ανακοινώσεις 2013

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΕΚ 15/12/2013
(2010β)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΕΚ 15/10/2013
(2010β)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΕΚ 15/8/2013
(2010Β)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΕΚ 12/7/2013
(2010Β)
ΕΛΕΥΣΙΝΑ 17/6/2013
(2010Α)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΕΚ 14/6/2013
(2010Β)
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΕΚ 16/5/2013
(2010Β)
Ελευσίνα 15/4/2013
Πληρωμές ΙΕΚ 15/4/2013
(2010Β)
Πληρωμές ΙΕΚ 14/3/2013
Ελευσίνα 1/3/2013
Πληρωμές ΙΕΚ 28/02/2013
Πληρωμές ΙΕΚ 11/2/2013Ανακοινώσεις 2012
  Welcome! to sediek.gr

Monday, Jun 17 2024  
pixel