Ιστορία

Το Σάββατο 2 Απριλίου 2011 οι Εκπαιδευτές Βασιλείου Αικατερίνη, Βουγλάνης Παναγιώτης και Παπαδάκης Εμμανουήλ αποφάσισαν να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση Εκπαιδευτών Δημοσίων Ι.Ε.Κ. του Νομού Αττικής με αντικείμενο την ίδρυση ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, και σκοπό την επίλυση των Οικονομικών, Εργασιακών και Συνδικαλιστικών θεμάτων των Εκπαιδευτών που απασχολούνται στη Δημόσια Επαγγελματική Κατάρτιση.

Έτσι μέσα από τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων προέκυψε ότι μόνο από μια κοινή δράση μπορούμε να πετύχουμε την αναβάθμιση του έργου που επιτελούμε καθώς και την επίλυση των ανωτέρω Οικονομικών, Εργασιακών κ.α θεμάτων, για το λόγο αυτό καλέσαμε όλους τους Εκπαιδευτές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. να ενισχύσουν την προσπάθεια αυτή με τη ενεργό συμμετοχή τους.

Η Απόφασή μας για την ίδρυση ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ έλαβε σάρκα και οστά στις 16 Απριλίου 2011 ημέρα Σάββατο και ώρα 16.00 μ.μ. στην αίθουσα «Πλειάδες» του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού, αφού τηρήθηκαν όλες οι νόμιμες διαδικασίες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, των Ειδικών περί Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Νόμων και όλων των άλλων σχετικών διατάξεων, υπογράφηκε η Ιδρυτική Πράξη για την ίδρυση Πρωτοβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης με την επωνυμία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. & Λ.Φ.Δ.Β.Μ.Δ.), και έδρα τον Κορυδαλλό.
Έτσι κατατέθει αίτηση αναγνώρισης του Σωματείου στο Αρμόδιο Δικαστήριο (Αριθμ. Καταθ. Μον. Πρωτ. Πειραιά: 3961/2011) από τα μέλη της Πενταμελούς Προσωρινής Διοίκησης η οποία εκτός από τα αναφερόμενα μέλη αποτελείτο και από τους Αραβαντινού Γεωργία και Καπιτσίνο Κωνσταντίνο που εκλέχθηκαν την 16η Απριλίου 2011 με μυστική ψηφοφορία από τα Ιδρυτικά μέλη.

Μετά από τεράστιες προσπάθειες 8 μηνών περίπου προς τους Αρμόδιους Φορείς και ύστερα από 34 μήνες απλήρωτοι στις 4/11/2011 άρχισε η καταβολή των Δεδουλευμένων μας των Εξαμήνων 2009Α, 2009Β, 2010Α. Περιληπτικά σας αναφέρουμε ότι είχαμε αποστείλει επιστολές στους Προέδρους των Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου προκειμένου να υποβληθούν επερωτήσεις στην Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για το σοβαρό αυτό θέμα των πληρωμών μας, όπως και έγιναν, επιστολές στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη, στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών Ευάγγελο Βενιζέλο καθώς και e-mail σε όλους τους Βουλευτές εντοπίζοντας το πρόβλημα. Στην Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Άννα Διαμαντοπούλου, καθώς και στην Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με την οποία υπήρξε και συνάντηση στις 14/ 6 /2011 με την διαβεβαίωση της για την άμεση και θετική έκβαση των Οικονομικών αιτημάτων μας, αντίθετα δεν έχουμε τύχει μέχρι σήμερα θετικού αποτελέσματος με την Υπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, παρότι στις 15/ 3 /2011 είχε δεσμευτεί με δημοσίευμα μέσω του τύπου την πληρωμή μας μέχρι τέλους Ιουνίου 2011.

Έτσι το Σωματείο μας είχε καταφέρει το σκοπό του δηλαδή μετά από συντονισμένες ενέργειες να ενεργοποιήσει την διαδικασία πληρωμής των Δεδουλευμένων μας.


Φυσικά εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας και τις προσπάθειες μας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταβολής των Δεδουλευμένων των Εκπαιδευτών και των υπολοίπων Δημοσίων Ι.Ε.Κ. της χώρας των οποίων δεν έχει περατωθεί η επεξεργασία τους, καθώς και όλων των άλλων θεσμικών θεμάτων που απασχολούν τους Εκπαιδευτές των Δημοσίων Ι.Ε.Κ.

Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία μαζί μας και θα σας παρέχουμε κάθε ενημέρωση.