ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ β` του Καταστατικού του Σωματείου, συνεδρίασαν τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κατόπιν διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας, αποφάσισαν τη νέα συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα, ως κάτωθι:

1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ως Πρόεδρος.
2. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ως Αντιπρόεδρος.
3. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ως Γενικός Γραμματέας.
4. ΚΗΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ως Ταμίας.
5. ΝΤΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ως μέλος.
6. ΤΣΑΛΓΑΝΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ως μέλος.
7. ΚΟΤΤΑΡΑ ΧΑΡΑ, ως μέλος.»

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου, ως Πρόεδρος.
2. ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Γεωργίου, ως Γραμματέας.
3. ΔΟΝΟΥΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου, ως Μέλος.