ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ. ΣΕ ΣΩΜΑ

Την 20η Φεβρουαρίου 2020, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 παρ. β΄ του Καταστατικού του Σωματείου, συνεδρίασαν στον Κορυδαλλό οι πλειοψηφίσαντες των Εκλογών που διεξήχθησαν την 16/02/2020 και, κατόπιν διενέργειας μυστικής ψηφοφορίας, αποφάσισαν τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εκπαιδευτών Δημοσίων ΙΕΚ & Λοιπών Φορέων Δια Βίου Μάθησης (Σ.Ε.Δ.Ι.Ε.Κ.) σε Σώμα, ως κάτωθι:


1. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ως Πρόεδρος.

2. ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ως Αντιπρόεδρος.

3. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, ως Γενική Γραμματέας.

4. ΓΙΑΝΝΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ως Ταμίας.

5. ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ως Μέλος.

6. ΣΑΛΙΓΚΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, ως Μέλος.

7. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, ως Μέλος.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Πατήστε εδώ