ΕΛΕΥΣΙΝΑ 20/7/2012Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα για την πληρωμή των Δεδουλευμένων των Συναδέλφων μας του Ι.Ε.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ.
Στις 19/7/2012 στο Υπουργείο Παιδείας υπεγράφησαν οι μισθολογικές καταστάσεις των ετών 2008 – 2009 των Εκπαιδευτών του Ι.Ε.Κ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ από την πρώην Διευθύντρια κα Φρεζάδου Ελένη που προσκόμισε ο Δ/της του Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝ κος Νικόπουλος Γεώργιος.
Το Σωματείο μας θα παρακολουθεί στενά την προώθηση των Διαδικασιών ώστε σύντομα να γίνουν οι πληρωμές των Δεδουλευμένων των ετών 2008 – 2009 .
Όσον αφορά τα Δεδουλευμένα του 2010Α θα μεθοδεύσουμε τις ενέργειες μας ώστε να καταφέρουμε να υπογραφούν από το Υπουργείο Παιδείας.
Θα είμαστε σε συνεχή ενημέρωση και στο τέλος Αυγούστου θα γίνει συνάντηση όπου θα σας ενημερώσουμε και θα μας εκφράσετε τις απόψεις σας για την πορεία των ενεργειών μας .Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ