ΠΛΗΡΩΜΕΣ 28/2/2013

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ


Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισες,
Με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ μας γνωστοποίησε πως οι πληρωμές του χρονικού Διαστήματος από 8/10/2012 έως 31/12/2012 (με την προϋπόθεση ότι τα Ι.Ε.Κ. θα έχουν αποστείλει τις καταστάσεις πληρωμών), θα γίνουν ως κάτωθι:

1.Οι Εκπαιδευτές που πληρώνονται με Α.Ε.Δ. θα εξοφληθούν μέχρι 28/02/2013

2.Οι Εκπαιδευτές που πληρώνονται με Α.Π.Υ. θα εξοφληθούν μέχρι 31/03/2013