ΙΕΚ Ελευσίνας 1/3/2013

Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Σε συνέχεια της επικοινωνίας μας αναφορικά με τις πληρωμές του Ι.Ε.Κ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, σας ενημερώνουμε ότι οι XML καταστάσεις των πληρωμών σας έχουν ελεγχθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και μεταβιβάστηκαν στο αντίστοιχο Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας, κατόπιν δε στην Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και τέλος στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.).
Θα παρακολουθούμε το θέμα ώστε να επιταχύνουμε όσο το δυνατόν συντομότερα τις Διαδικασίες για να φθάσουμε επιτέλους στο τέλος και στην πίστωση των Λογαριασμών των Δικαιούχων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.).
Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και θα σας ενημερώνουμε...