ΕΛΕΥΣΙΝΑ 17/6/2013

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


Αγαπητοί Συνάδελφοι,


Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι κατόπιν πολλαπλών και συνεχών προσπαθειών μας κατορθώσαμε να ρυθμιστεί από το Υπουργείο Παιδείας ποιος θα υπογράψει τις XML καταστάσεις των πληρωμών σας του Α΄ εξαμήνου 2010 οι οποίες ήταν σε εκκρεμότητα. Οι καταστάσεις αυτήν την στιγμή επεξεργάζονται από τον Δ/ντή του Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝ, ο οποίος μας υποσχέθηκε ότι το πολύ σε 1 μήνα θα τις έχει ολοκληρώσει. Τέλος θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι πρέπει να ελέγξετε ποιο λογαριασμό της Εμπορικής Τράπεζας μαζί με το IBAN έχετε δώσει στο Ι.Ε.Κ για τις πληρωμές σας αφού προηγουμένως ελέγξετε στην Τράπεζα εάν είναι ενεργός. Ώρες επικοινωνίας με το Ι.Ε.Κ. ΜΕΓΑΡΩΝ 5.00-9.00 μ.μ.

Θα παρακολουθούμε το θέμα ώστε να επιταχύνουμε όσο το δυνατόν συντομότερα τις Διαδικασίες για να φθάσουμε επιτέλους στο τέλος και στην πίστωση των Λογαριασμών των Δικαιούχων από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών (Ε.Α.Π.).
Θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και θα σας ενημερώνουμε.